Usluge

Upravljanje nekretninama

Trenutno upravljamo i održavamo 29 stambeno-poslovna objekta u gradu Đakovu. Svaki objekt ima  uvid u stanje pričuve   putem naše stranice.

Svaki objekt ima vlastiti žiro-račun te predstavnika i zamjenika zgrade. Svi podaci o zgradama i suvlasnicima vode se ažurno i kontinuirano. Trudimo se da sve radove na zajedničkim dijelovima objekata obavimo brzo, ekonomično i kvalitetno, a sve na zadovoljstvo suvlasnika.

 Zajedno s suvlasnicima zgrada preko fondova Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša sudjelujemo u energetskoj obnovi višestambenih zgrada, tako da su već povučena značajna sredstva za izradu energetskih certifikata, izradu projektne dokumentacije i radove na obnovi zgradŠto se sve plaća iz zajedničke pričuve zgrade?

 • Obavezni radovi
  Čišćenje dimnjaka, redoviti pregledi i nabava protupožarne instalacije i aparata, ispitivanja instalacija, servisi dizala, nabava sitnog potrošnog materijala, osiguranje zgrade, dezinfekcija i deratizacija i dr.
 • Hitni popravci na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade
  Puknuća, oštećenja i začepljenja vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, oštećenja dimnjaka, krova, kvarovi na plinskim i električnim instalacijama, sustavu centralnog grijanja
 • Mali popravci na zajedničkih dijelovima i uređajima zgrade
  Agregata za rasvjetu, antenskih sustava, instalacija vode i kanalizacije; ličenje, bojanje, premazivanje; zamjene i popravci stolarije, limarije: održavanje rasvjete, internog govornog uređaja, opreme, čišćenje odvodnih rešetaka i oluka i sl.
 • Veliki popravci na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade
  Zamjena krova, stolarije, vodovoda, kanalizacije, nadogradnja, obnova fasade, energetska obnova zgrade, postavljanje ograde, etažiranje i drugi veliki radovi
 • Usluge
  Naknada upravitelju, naknada predstavniku suvlasnika, poslovi čišćenja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (stubišta, stolarije, dvorišta i dr.), zajednički troškovi električne energije, vode i plina, naknada za usluge banke, takse, ovjere potpisa te svi ostali troškovi koji se ne odnose na radove.

Troškovi naknade upravitelju?

 1. TROŠKOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ZGRADOM

Naknada upravitelju za poslove redovnog održavanja i upravljanja zgradom.
Suvlasnici temeljem Ugovora o upravljanju ovlašćuju upravitelja da u ime naknade obavlja poslove kao što su:

 • organiziranje redovitog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja u graditeljskom i funkcionalnom stanju (popis zajedničkih dijelova i uređaja utvrđen je Međuvlasnički ugovorom),
 • obavljanje povremenog i godišnjeg pregleda nekretnine i sastavljanja zapisnika o istome,
 • utvrđivanje visine sredstava zajedničke pričuve koje snosi pojedini suvlasnik,
 • davanje ovlasti upravitelju za otvaranje posebnog žiro-računa zajedničke pričuve zgrade kod poslovnih banaka u Đakovu,
 • davanje ovlasti upravitelju za raspolaganje sredstvima zajedničke pričuve zgrade na žiro- računu koji se vodi kod poslovnih banaka u Đakovu,
 • osiguravanje zajedničkih dijelova i uređaja od rizika prema godišnjem programu,
 • uzimanje kredite radi osiguranja dodatnih sredstava za pokriće troškova održavanja zgrade, a na temelju odluke suvlasnika,
 • iznajmljivanje, odnosno davanje u zakup ili najam te otkazivanje korištenja samostalnih prostorija u zgradi glede kojih nije uspostavljeno vlasništvo posebnog dijela, a na temelju odluke suvlasnika čiji suvlasnički dijelovi prelaze 50% ukupne vrijednosti suvlasničkih dijelova kada je u pitaju iznajmljivanje, davanje u zakup do 1 godine, a na dulje vrijeme temeljem suglasnosti svih suvlasnika,
 • zastupanje suvlasnika pred sudom i drugim tijelima državne vlasti u postupcima koji proizlaze iz upravljanja.

Isto tako upravitelj se obvezuje organizirati popravak kvarova i izvesti radove kod:

 • obaveznih radova,
 • hitnih popravaka,
 • malih popravaka,
 • velikih popravaka, ako predstavnici i ostali suvlasnici sami obavljaju poslove oko prikupljanja, provjere i potpisa svih potrebnih dokumenata za obavljanje istih
 1. TROŠKOVI IZVANREDNOG ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA ZGRADOM
 • naknadu upravitelju za poslove izvanrednog održavanja i upravljanja zgradom dogovaraju upravitelj i predstavnici suvlasnika zgrade, a visina naknade ovisi o vrsti i količini posla,
 • veliki popravci kod kojih upravitelj prikuplja, provjerava i potpisuje sve potrebne dokumente za obavljanje istih,

poslovi čišćenja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (stubišta, stolarije, dvorišta i dr.) kao i sve ostale usluge kod kojih upravitelj prikuplja, provjerava i potpisuje sve potrebne dokumente i u obavljanja svih drugih usluga i poslova koji su utvrdili upravitelj i predstavnik zgrade

Povratak

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom.